top of page

Tidligere projekter støttet af provstiets udviklingspulje

 • Salmestafet i provstiets kirker (2015-16, 14.000)

 • Børnetjenesten (2015-16, 65.000 kr.)

 • PR, sorggrupper (2015, 7.500 kr.)

 • Korworkshop, Det Danske Pigekor (2015, 32.000 kr.)

 • Skolesangsprojekt, Det Danske Pigekor (18.000 kr.)

 • Præstelig betjening af Tranehaven (2016 og 2017, ca. 120.000 kr.)

 • Inspirationsdag for minikonfirmandlærere/ undervisere af børn (2016, 8.000 kr.)

 • Jægersborg Orgelbog (2016, 15.000 kr.)

 • Dåbsseminar og -folder (2016, 50.000 kr.)

 • Provstifolderen Kom ind! (2016, 75.000 kr.) 

 • Reformationsstafetten, markering af 500-årsjubilæet i provstiets kirker (2017, 40.000 kr.)

 • Inspirationsdag for de nyvalgte menighedsråd (2017, 28.000 kr.)

 • Udvikling af undervisningstilbud til gymnasier i Gentofte (2017-18, 20.000 kr.)​

Børnetjenesten i Messiaskirken er et af de projekter, der har modtaget støtte fra udviklingspuljen. Børnetjenesten vandt i 2016 Helsingør Stifts Initiativpris.

bottom of page