top of page

Folkekirkens Skoletjeneste i Gentofte

Folkekirkens Skoletjeneste i Gentofte har som formål at inspirere til et konstruktivt skole-kirke-samarbejde og at tilbyde skolerne i kommunen tværfaglige projekter der tager udgangspunkt i kristendomskundskab som et kundskabsformidlende fag. Samarbejdet med skolerne og formidlingen af viden om den kristne kulturarv sker på grundlag af og i respekt for folkeskoleloven.


Vi udgiver hvert år i maj/juni måned en folder over næste skoleårs tilbud til alle skolens klassetrin. Alle tilbud er gratis. Derudover har vi ideer til, hvordan den lokale kirke kan bruges som faglig ressource i undervisningen og kommer gerne på besøg på skolerne i forbindelse med undervisningen. Den seneste folder kan læses her.

Du kan læse mere om Folkekirkens Skoletjenestes arbejde, funktion og resultater i denne uafhængige rapport fra 2015 og følg med i vores projekter på skole-kirke-gentofte.dk eller på vores facebook-side.

Skoletjenestens Repræsentantskab

Repræsentantskabet udgøres af en repræsentant fra hvert sogn i provstiet. Repræsentanterne udpeges af menighedsrådet efter menighedsrådsvalget hvert 4. år. Der er ved repræsentantskabsmødet d. 11. marts 2014 blevet fastlagt nye vedtægter, der fremover indebærer at der fra hvert song udpeges 2 repræsentanter: 1 læg person og 1 præst. 

Repræsentantskabet

Dyssegård sogn: Lisbet Rømer og Otto Mønsted Nielsen

Gentofte sogn: Adam Garff og Susanne Sonne

Hellerup sogn: Bo Chen og Bolette Fremming

Helleruplund sogn: Stine Bech Nylander og Tue Rolighed Lauridsen

Jægersborg sogn: Lea Skovsgaard og Kirsten Brennum

Maglegård sogn: Mette Born Djuurhus

Ordrup sogn: Katrine Bjørn Andersen og Ulla Allentoft Skjoldager

Skovshoved sogn: Helle Møller Jensen og Jaqueline Uhrskov Christoffersen

Vangede sogn: Camilla Flarup Wolffgang Munch, Marie Louise Birkegård Brintnow

Provsten er født medlem.

Næste repræsentantskabsmøde

Skoletjenestens næste repræsentantskabsmøde bliver holdt torsdag d. 12. marts 2020. Indkaldelse og dagsorden bliver udsendt til repræsentantskabet, medarbejdere og arbejdsudvalg senest 2 uger forinden.

Seneste repræsentantskabsmøde

Skoletjenestens repræsentantskab afholdt møde d. 12. marts 2019. Referatet af mødet kan læses her.

Adresse: Vangedevej 50, 2820 Gentofte

Kontortid: mandag og tirsdag kl. 10-14
Mailkirkeskolegentofte@gmail.com

Hjemmesideskole-kirke-gentofte.dk

Vedtægter for Skoletjenesten kan læses her

Bestyrelsens medlemmer

Årsberetningen for Skoletjenesten kan læses her (2018)

Helle Hentzer

Teolog og kulturmedarbejder

22 57 24 10

hellehentzer@gmail.com

Inge Panduro

Entolog og kulturmedarbejder

51 30 30 92

kirkeskolegentofte@gmail.com

bottom of page