top of page

Gentofte Provstis Regnskabsfunktion (GPR)

Alle provstiets ni menighedsråd har på et ekstraordinært budgetsamråd 26. marts 2014 stiftet Gentofte Provstis Regnskabsfunktion (GPR). Den enkelte menighedsråd kan frit beslutte sig om, og i givet fald, hvornår det vil tilslutte sig GPR. 

Målet med GPR er at udvikle og udarbejde ensartede standarder for kirkekassernes regnskaber og budgetter, sikre kontinuitet i løsningen af regnskabs- og budgetproceduren og udmønte fordelene ved at samle funktion i et fælles regnskabskontor.

Bestyrelsen

GPR fører på nuværende tidspunkt (2017) regnskaberne for sognene i Dyssegård, Vangede, Jægersborg, Maglegård og Hellerup og varetager desuden regnskabsfunktionen for provstiudvalgets egen kasse (PUK). Hvert medlem udpeger en repræsentant til GPRs bestyrelse.

Bestyrelse, observatører og medarbejdere i GPR ved konstituerende møde.

Vedtægten for GPR kan læses her

 

Ydelseskatalog, 2017

 

Bestyrelsen for GPR består af:

Provst Peter Birch, forretningsførende

Laust Sørensen (Maglegårds), formand

Jørgen Løkke (Dyssegård), næstformand

Jens Bache (provstiudvalget)

Lisbet Aabye (Vangede)

Brian Mühldorff (Jægersborg)

Søren Kruse (Hellerup)

bottom of page