Gentofte Provstis Regnskabsfunktion (GPR)

Alle provstiets ni menighedsråd har på et ekstraordinært budgetsamråd 26. marts 2014 stiftet Gentofte Provstis Regnskabsfunktion (GPR). Den enkelte menighedsråd kan frit beslutte sig om, og i givet fald, hvornår det vil tilslutte sig GPR. 

Målet med GPR er at udvikle og udarbejde ensartede standarder for kirkekassernes regnskaber og budgetter, sikre kontinuitet i løsningen af regnskabs- og budgetproceduren og udmønte fordelene ved at samle funktion i et fælles regnskabskontor.

Bestyrelsen

GPR fører på nuværende tidspunkt (2017) regnskaberne for sognene i Dyssegård, Vangede, Jægersborg, Maglegård og Hellerup og varetager desuden regnskabsfunktionen for provstiudvalgets egen kasse (PUK). Hvert medlem udpeger en repræsentant til GPRs bestyrelse.

Bestyrelse, observatører og medarbejdere i GPR ved konstituerende møde.

Vedtægten for GPR kan læses her

 

Ydelseskatalog, 2017

 

Bestyrelsen for GPR består af:

Provst Peter Birch, forretningsførende

Laust Sørensen (Maglegårds), formand

Jørgen Løkke (Dyssegård), næstformand

Jens Bache (provstiudvalget)

Lisbet Aabye (Vangede)

Brian Mühldorff (Jægersborg)

Søren Kruse (Hellerup)