top of page

Regnskaber

Regnskaber for Gentofte Provstiudvalg og for provstiets sogne offentliggøres hvert år fra 2013 på hhv. provsti.dk og sogn.dk. Tidligere års regnskaber kan ofte findes på sognets egen hjemmeside eller ved at kontakte provstiet: gentofte.provsti@km.dk.

Folkekirkens forhold ordnes ved lov. Sådan står der i grundlovens §66. De love som folketinget har vedtaget ang. folkekirkens forhold, kan findes på: retsinformation.dk

Lov om folkekirkens økonomi se her.

Menighedsrådsloven se her.

bottom of page