top of page

Provstiudvalgets mødekalender

Provstiudvalgsmøder i 2023:

Onsdag 18. Januar, kl. 15-17 (Vangede sognegård)

Onsdag 8. februar, kl. 15-17 (Jægersborg sognegård)

Onsdag 15. marts kl. 16.30 (efterfulgt af økonomimøde)

Onsdag 12. april kl. 15-17

Onsdag 10. maj kl. 15-17

Onsdag 14. juni kl. 16-17

Onsdag 23. august kl. 16.30 (efterfulgt af budgetsamråd)

Onsdag 13. september kl. 15-17

Onsdag 11. oktober kl. 15-17

Onsdag 15. november kl. 15-17

Torsdag 7. december kl. 16-17 (efterfulgt af julemøde)

bottom of page