Provstiudvalgets mødekalender

Provstiudvalgsmøder i 2020

Onsdag 22. januar kl. 15

Onsdag 26. februar kl. 15 

Onsdag 18. marts kl. 16.30 (efterfulgt af økonomimøde kl. 18.30)

Onsdag 22. april kl. 15

Onsdag 27. maj kl. 15

Onsdag 17. juni kl. 15

Onsdag 19. august kl. 16.30 (efterfulgt af budgetsamråd kl. 18.30)

Torsdag 24. september kl. 16

Onsdag 21. oktober kl. 15

Onsdag 18. november kl. 15

Onsdag 2. december kl. 16 (efterfulgt af Julemøde)

Please reload

Gentofte Provsti • Margrethevej 11B • 2900 Hellerup • Telefon 39 62 45 10 • e-mail: gentofte.provsti@km.dk