Provstiudvalgets mødekalender

Kommende provstiudvalgsmøder:
 

Onsdag, 17. marts 2021: kl. 15-17 (via Teams)

Onsdag, 21. april 2021: kl. 16.30-18.30, Vangede sognegård (efterfulgt af Økonomimøde)

Onsdag, 26. maj 2021: kl. 15-17

Onsdag, 16. juni 2021: kl. 15-17

Onsdag, 18. august 2021: kl. 16.30-18.30

(efterfulgt af Budgetsamråd og evt. offentligt møde om valg til provstiudvalg)

Torsdag, 23. september 2021: kl. 15-17

Onsdag, 13. oktober 2021: kl. 15-17

Nyt provstiudvalg fra d. 1. november 2021

Onsdag, 17. november 2021: kl. 15-17

Onsdag, 1. december 2021: kl. 16-17 (efterfulgt af Julemøde)