Provstiudvalgets mødekalender

Provstiudvalgsmøder i 2022:

Onsdag d. 19. januar kl. 15 - 17 (Maglegårds menighedshus)

Onsdag d. 23. februar. kl. 15 - 17 (Ordrup sognegård)
Torsdag d. 17. marts. kl. 16.30 - 18.30, efterfulgt af Økonomimøde

Onsdag d. 27. april. kl. 15 - 17
Onsdag d. 11. maj kl. 15 - 17

Onsdag d. 8. juni kl. 15-17

Onsdag d. 17. august, 16.30 - 18.30, efterfulgt af Budgetsamråd

Onsdag d. 14. september, kl. 15 - 17

Onsdag d. 12. oktober, kl. 15 - 17

Onsdag d. 16. november, kl. 15 - 17
Onsdag d. 7. december kl. 16 - 17