top of page

Gentofte Provstiudvalg

Provstiudvalget består af 8 læge medlemmer, der er valgt af provstiets menighedsråd, en præst valgt af provstiets præster og provsten, der er født medlem af udvalget og fungerer som forretningsfører for udvalget. Provstiudvalget vælges hvert fjerde år. Provstiudvalget fører tilsyn med menighedsrådene i økonomiske, forvaltningsmæssige og administrative anliggender. Provsten fører tilsyn med vedligeholdelsen af provstiets kirker, præsteboliger og øvrige bygninger og dette danner baggrund for provstiudvalgets koordinering og prioritering af de økonomiske midler.
 
Det hører til provstiudvalgets vigtigste opgaver at udstikke de økonomiske rammer for driften af sognene og godkende menighedsrådenes budgetter og regnskaber. Ud fra budgetlægningen er det provstiudvalget, der fastlægger kirkeskatten og fordeler den mellem sognene. Provstiudvalget foretager prioriteringer af større anlægsarbejder i sognene og skal også godkende disse.
 
Provstiudvalget udstikker de økonomiske rammer for sognene i tæt samarbejde med menighedsrådene i såkaldte budgetsamråd.
 
Provstiudvalget formidler tillige samarbejde mellem sognene på en lang række andre områder.
 
Provstiudvalget er ankeinstans på en række områder indenfor den folkekirkelige forvaltning, og har udtaleret og -/pligt overfor biskoppen, stiftsøvrigheden og Ministeriet for Ligestilling og Kirke. 

Provstiudvalgets opgaver er beskrevet og reguleret i Bekendtgørelse om provstiudvalgenes virksomhed og i Lov om folkekirkens økonomi.

Jens Bache (Jægersborg)

Steen Borup-Nielsen (Dyssegård)

Yvonne Alstrup, provst

Christine Damgaard Jensen, præsterepræsentant

Annelise Brems (Ordrup) 

Per Rinck-Henriksen (Maglegårds) 

Egil Rindorf (Vangede)

Caroline Balschmidt (Skovshoved) 

Christian Erik Lund (Gentofte) 

William Plaskett (Helleruplund)

Nuværende medlemmer

Klik på det referat, der skal vises:

Referat af PU-møde 15.3.2023

Referat af PU-møde 8.2.2023

Referat af PU-møde 18.1.2023

Referat af PU-møde 8.12.2022

Referat af PU-møde 9.11.2022

Ældre referater kan rekvireres hos provstisekretariatet:

gentofte.provsti@km.dk

Referater fra de seneste møder i provstiudvalget (PU)

bottom of page