Provst Peter Birch

Margrethevej 11B 
2900 Hellerup 
Telefon: 39 62 45 16 / mobil 20 47 25 72 
Mail: gentofte.provsti@km.dk / personlig mail: pbp@km.dk

Se CV her.

Provstens funktion

 

Provsten er præsternes nærmeste foresatte og biskoppens lokale medarbejder.

 

Provsten administrerer områder indenfor præsternes ansættelsesforhold og fører tilsyn med, at præsterne udøver deres embedsførelse på Folkekirkens grundlag og følger gældende lovgivning. Provsten bistår endvidere præsterne med vejledning, rådgivning og tilbud om faglig samtale.

Sammen med provstiudvalget fører provsten tilsyn med menighedsrådene (se under Provstiudvalget), og bistår herunder med råd og vejledning.

Endelig fungerer provsten selv som præst i et af provstiets sogne. Provst Peter Birch er tilknyttet Hellerup Kirke som sognepræst.

Gentofte Provsti • Margrethevej 11B • 2900 Hellerup • Telefon 39 62 45 10 • e-mail: gentofte.provsti@km.dk