Konstitueret provst Grete Bøje

Margrethevej 11B 
2900 Hellerup 
Telefon: 20 85 12 80 (træffes bedst onsdag, mandag er fridag)
Mail: gentofte.provsti@km.dk / personlig mail: gboe@km.dk

Grete Bøje er provst i Rudersdal provsti og varetager Gentofte provsti imens provstestillingen er vakant.

Provstens funktion

 

Provsten er præsternes nærmeste foresatte og biskoppens lokale medarbejder.

 

Provsten administrerer områder indenfor præsternes ansættelsesforhold og fører tilsyn med, at præsterne udøver deres embedsførelse på Folkekirkens grundlag og følger gældende lovgivning. Provsten bistår endvidere præsterne med vejledning, rådgivning og tilbud om faglig samtale.

Sammen med provstiudvalget fører provsten tilsyn med menighedsrådene (se under Provstiudvalget), og bistår herunder med råd og vejledning.

Endelig fungerer provsten selv som præst i et af provstiets sogne. Provstestillingen er tilknyttet Hellerup Kirke.

Gentofte Provsti • Margrethevej 11B • 2900 Hellerup • Telefon 39 62 45 10 • e-mail: gentofte.provsti@km.dk