top of page

Provst Yvonne Nielsen Alstrup

Margrethevej 11B 
2900 Hellerup 
Telefon: 24 97 00 78 (fredag er fridag)
Mail: gentofte.provsti@km.dk / personlig mail: yna@km.dk

Provstens funktion

Provsten er præsternes nærmeste foresatte og biskoppens lokale medarbejder.

 

Provsten administrerer områder indenfor præsternes ansættelsesforhold og fører tilsyn med, at præsterne udøver deres embedsførelse på Folkekirkens grundlag og følger gældende lovgivning. Provsten bistår endvidere præsterne med vejledning, rådgivning og tilbud om faglig samtale.

Sammen med provstiudvalget fører provsten tilsyn med menighedsrådene (se under Provstiudvalget), og bistår herunder med råd og vejledning.

Endelig fungerer provsten selv som præst i et af provstiets sogne. Provstestillingen er tilknyttet Hellerup Kirke.

YNA.2-818x450-740x407 (2).jpeg
bottom of page