Jens Bache.jpg

Jens Bache

Uddannelse og erhvervsbaggrund: Jeg er civilingeniør og HD og har beskæftiget mig med IT infrastruktur for finanssektoren siden de første landsdækkende online systemer for 50 år siden. Jeg var ansvarlig for planlægningen og gennemførelsen af Danmarks afskaffelse af fysiske værdipapirer og ledede Værdipapircentralen i ca. 20 år.

Menighedsråd: 7 perioder i menighedsrådet i Jægersborg, heraf 20 år som formand. Har dermed medvirket til det gode samarbejdsklima omkring Jægersborg kirke mellem præster, ansatte og frivillige. Var med til at starte børnekorarbejdet og senere forhandle udvidelsen til også at omfatte Gentofte.

Provstiudvalg: Jeg har i mere end 25 år været Jægersborgs repræsentant i provstiets budgetsamråd – ofte talt imod bureaukrati og detailstyring. Jeg har siddet 4 perioder i Provstiudvalget – heraf tre perioder som formand. Jeg har arbejdet for øget flytning af beslutninger til menighedsrådene. Jeg har arbejdet for klare principper for fordeling af de økonomiske midler og jeg har arbejdet for øget samarbejde mellem sognene.

Stiftsråd: Jeg har siddet tre perioder i stiftsrådet. Som deltager i Peter Birchs valgkamp har jeg haft lejlighed til at møde provster, præster og menighedsrådsmedlemmer fra alle stiftets 13 provstier og har dermed et godt grundlag for at deltage i drøftelse af stiftets og folkekirkens strategier.