top of page

Velkommen til Gentofte Provsti

Gentofte Provsti er geografisk sammenfaldende med Gentofte Kommune og er en forvaltningsmæssig enhed for de folkekirker, der ligger i kommunen. Her på provstiets hjemmeside kan man finde information om provstens og provstiudvalgets virksomhed og administration. Om den samlede økonomi for de ni sognekirker, der tilsammen udgør Gentofte Provsti. Man kan slå op i provstiets kalender og finde datoer for møder i provstiudvalget og læse om nogle af de spændende samarbejdsprojekter, som kirkerne på kryds og tværs er gået sammen om. Og man kan læse nyheder fra provstiet om fællesanliggender for provstiets sogne og ansatte. Hjemmesiden indeholder også henvisninger til provstiets kirker, præster og menighedsråd. 

Aktuelt

stift.jpg
Foto Mie.jfif

Velkommen til Mie Jønsson

Mie er sognenes nye HR-medarbejder og vil i sit arbejde støtte menighedsrådenes kontaktpersoner. Mie har både bred og dyb erfaring fra andre steder i Folkekirken, som hun kan trække på.  

Stiftsrådets strategi
På provstikonferencen i marts blev stiftsrådets strategi for 2022-2025 præsenteret. Den indeholder fokuspunkter, som menighedsrådene kan arbejde ud fra. Læs her

bottom of page