Det Danske Pigekor

Det Danske Pigekor er et samarbejde under Gentofte provsti mellem Gentofte, Jægersborg og Ordrup sogne. Korets bestyrelse består af medlemmer fra de tre menighedsråd.

Koret er opdelt i 3 alderstrin, der ledes af professionelle dirigenter. For yderligere information, besøg korets hjemmeside.

Vedtægter for Pigekoret kan læses her

Information om Det Danske Pigekor på korets hjemmeside.