Det Danske Pigekor

Vedtægter for Pigekoret kan læses her

Information om Det Danske Pigekor på korets hjemmeside.

Det Danske Pigekor er et samarbejde under Gentofte provsti mellem Gentofte, Jægersborg og Ordrup sogne. Korets bestyrelse består af medlemmer fra de tre menighedsråd.

Koret er opdelt i 3 alderstrin, der ledes af professionelle dirigenter. For yderligere information, besøg korets hjemmeside.

Gentofte Provsti • Margrethevej 11B • 2900 Hellerup • Telefon 39 62 45 10 • e-mail: gentofte.provsti@km.dk