Budgetsamråd 21. august 2019

21. august 2019 afholdtes der budgetsamråd i Gentofte Provsti.

Mødet er offentligt og afholdes i Hellerup kirkes sognegård, Margrethevej 7B, kl. 18.30

Folkekirkens forhold ordnes ved lov. Sådan står der i grundlovens §66. De love som folketinget har vedtaget ang. folkekirkens forhold, kan findes på: retsinformation.dk

Lov om folkekirkens økonomi se her.

Menighedsrådsloven se her.