top of page

Budgetsamråd 23. august 2023

23. august 2023 afholdtes der budgetsamråd i Gentofte Provsti.

Mødet er offentligt og afholdes i Hellerup kirkes sognegård, Margrethevej 7B, kl. 19.00

Folkekirkens forhold ordnes ved lov. Sådan står der i grundlovens §66. De love som folketinget har vedtaget ang. folkekirkens forhold, kan findes på: retsinformation.dk

Lov om folkekirkens økonomi se her.

Menighedsrådsloven se her.

bottom of page