top of page

Vigtige datoer i budgetproceduren i 2023

15. marts

Økonomimøde

 - Gennemgang af provstiets økonomi.

 

1. april

Menighedsrådene afleverer årsregnskab for 2022 i Dataarkivet på DAP'en inkl. div. dokumenter, bl.a.: 

 - Renter og restgæld på optagne lån

 - Disponering af driftsoverskud pr. 31.12.2018

 - Den af provstiudvalget tildelte likviditet på 250.000 kr.

 - Menighedsrådets frie midler

 - Regnskab for årets afsluttede anlæg.

 - Ét anlægsskema for alle menighedsrådets anlæg og anlægslån og opsparinger gennem året

15. april

PU udmelder foreløbige driftsrammer for 2024 til menighedsrådene

Senest 1. juni

Frist for indsendelse af budgetbidrag 2024 fra menighedsrådene, herunder 

 - Begrundede ønsker om udvidelse af driftsrammen

 - Begrundede ønsker om tildeling af anlægsmidler
 

23. august

Budgetsamråd

 - Præsentation af PU’s oplæg til endelige budgetrammer for drift og anlæg i 2024

 - Langsigtede ønsker til anlægsarbejder

 - Drøftelse 

15. september

PU udmelder endelige budget- og anlægsrammer til menighedsrådene

15. september

PU indleverer budget til kommunen mhp. fastsættelse af lignings­grundlag/skatteprocent for 2024

15. september

Menighedsrådene modtager revisionsprotokol vedrørende regnskab 2022

15. oktober

Menighedsrådene behandler og oplægger kommentarer til revisionsprotokollen for regnskab 2022 i Dataarkivet på DAP'en

15. november

Menighedsrådene afleverer det endelige budget for 2024 i Økonomiportalen

15. november

PU godkender regnskaberne for 2022 og budgetterne for 2024

Folkekirkens forhold ordnes ved lov. Sådan står der i grundlovens §66. De love som folketinget har vedtaget ang. folkekirkens forhold, kan findes på: retsinformation.dk

Lov om folkekirkens økonomi se her.

Menighedsrådsloven se her.

bottom of page