Vigtige datoer i budgetproceduren i 2019

27. marts

Økonomisamråd

 - Gennemgang af provstiets økonomi.

 

1. april

Menighedsrådene afleverer årsregnskab for 2018 i Dataarkivet på DAP'en inkl. div. dokumenter, bl.a.: 

 - Renter og restgæld på optagne lån

 - Disponering af driftsoverskud pr. 31.12.2018

 - Den af provstiudvalget tildelte likviditet på 250.000 kr.

 - Menighedsrådets frie midler

 - Regnskab for årets afsluttede anlæg.

 - Ét anlægsskema for alle menighedsrådets anlæg og anlægslån og opsparinger gennem året

15. april

PU udmelder foreløbige driftsrammer for 2020 til menighedsrådene

Senest 1. juni

Frist for indsendelse af budgetbidrag fra menighedsrådene, herunder 

 - Begrundede ønsker om udvidelse af driftsrammen

 - Begrundede ønsker om tildeling af anlægsmidler
 

21. august

Budgetsamråd

 - Præsentation af PU’s oplæg til endelige budgetrammer for drift og anlæg i 2020

 - Langsigtede ønsker til anlægsarbejder

 - Drøftelse 

15. september

PU udmelder endelige budget- og anlægsrammer til menighedsrådene

15. september

PU indleverer budget til kommunen mhp. fastsættelse af lignings­grundlag/skatteprocent for 2020

15. september

Menighedsrådene modtager revisionsprotokol vedrørende regnskab 2018

15. oktober

Menighedsrådene behandler og oplægger kommentarer til revisionsprotokollen for regnskab 2018 i Dataarkivet på DAP'en

15. november

Menighedsrådene afleverer det endelige budget for 2020 i Økonomiportalen

15. november

PU godkender regnskaberne for 2018 og budgetterne for 2020

Folkekirkens forhold ordnes ved lov. Sådan står der i grundlovens §66. De love som folketinget har vedtaget ang. folkekirkens forhold, kan findes på: retsinformation.dk

Lov om folkekirkens økonomi se her.

Menighedsrådsloven se her.