top of page

Anlæg og byggesager

Inden et byggeri påbegyndes af menighedsrådet er det vigtigt at menighedsrådet sætter sig ind i regler og arbejdsgange. Provstiet har lavet en lille vejledning i hvordan det gøres. Læs den her

Når et anlægsarbejde er færdigt og den sidste regning betalt, skal menighedsrådet udarbejdet et anlægsregnskab og sende det ind til provstiet. Ved økonomisamrådet i marts 2019 vedtog menighedsrådene i provstiet nogle fælles retningslinjer for regnskabsproceduren særligt for anlægsregnskaber. Læs retningslinjerne her.

Hvert år i forbindelse med årsregnskabet skal alle sogne aflevere et udfyldt anlægsskema til revisionen. Afleveringen sker i Dataarkivet - således har både revisor og provstisekretariatet adgang til det. Anlægsskemaet ses her 

Hvis menighedsrådene har spørgsmål angående anlægssager, så kantakt provstiet - hellere spørg en gang for meget end for lidt. Det kan koste dyrt i tid og penge at overse en arbejdsgang.

kirkebyggeri.jpg
bottom of page