top of page

Provstiets 5%-midler

Provstiudvalget forvalter en reserve, de såkaldte 5%-midler, som udvalget kan bevilge til en kirkekasse enten som et kortere likviditetslån eller som en ekstra bevilling. Reserven opretholdes via kirkeskatten, men kan maksimalt udgøre 5% af kirkernes samlede ligning.

Provstiudvalget skal modtage en skriftlig ansøgning fra menighedsrådet. Ansøgningen skal indeholde en begrundelse, faktura/dokumentation for sognets udgifter som der ansøges bevilling til, samt angivelse af hvilket beløb der ansøges om. 

Gentofte provstiudvalg har udarbejdet nogle retningslinjer for hvilke formål der kan bevilges 5%-midler til. I kort form drejer det sig om sognenes uforudsete, men nødvendige udgifter. Retningslinjerne kan læses her.

Folkekirkens forhold ordnes ved lov. Sådan står der i grundlovens §66. De

love som folketinget har vedtaget ang. folkekirkens forhold, kan findes på: retsinformation.dk

Lov om folkekirkens økonomi se her.

Menighedsrådsloven se her.

bottom of page