Velkommen til Gentofte Provstis hjemmeside

Gentofte Provsti er geografisk sammenfaldende med Gentofte Kommune og er en forvaltningsmæssig enhed for de folkekirker, der ligger i kommunen. Her på provstiets hjemmeside kan man finde information om provstens og provstiudvalgets virksomhed og administration. Om den samlede økonomi for de ni sognekirker, der tilsammen udgør Gentofte Provsti. Man kan slå op i provstiets kalender og finde datoer for møder i provstiudvalget eller man kan læse om nogle af de spændende samarbejdsprojekter, som kirkerne på kryds og tværs er gået sammen om at drive. Og man kan læse nyheder fra provstiet om fællesanliggender for provstiets sogne og ansatte. Hjemmesiden indeholder også henvisninger til provstiets kirker, præster og menighedsråd. Provstiets nyheder

Referat fra seneste provstiudvalgsmøde

Læs mere

Kirkerne i Gentofte fejrer reformationsjubilæet med arrangementer i 2017.Læs mere


Der er kommet en lille ny... folder om dåbenLæs mere


Kirkerne i Gentofte præsenterer sig selv i folderen Kom ind! Se folderen her.Læs mere


Aftale ml. Gentofte Kommune og provstiets præster om konfirmandundervisning for skoleåret 2016/17.Læs mere